TBMM YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLARI

TBMM YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLARI

Giresun Milletvekili ve TBMM Katip üyesi Elvan Işık Gezmiş’in Şebinkarahisar ve bölge  sorunları ile ilgili Bakanlıkların yanıtlaması ile yazılı soru önergelerinin cevapları…

Şebinkarahisar sivil toplum kuruluşları ile İstanbul Şebinkarahisar Vakfında bir araya gelen Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, verilen soru önergeleri ile ilgili dosyayı Şebinkarahisar Vakfı Başkanı Hasan Satıcı’ya teslim etmişti

Milletvekili Gezmiş tarafından bana gönderilen bilgilendirmede; Dosyada bulunan  yazılı sorularda Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Giresun Ayrım-Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri Ayrım-Eğribel, Pınarlar Yolu ilgili soruların cevabı ile Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Şebinkarahisar maden atıkları, diğer illerden maden atıkları taşınarak, Şebinkarahisar'ın tarım alanlarının, su kaynaklarının, vadilerinin çöp deposu olarak kullanılması ile atık havuzu patlaması sonrası sonuçların ne olduğu ile ilgili sorular ve cevapları ile Sağlık Bakanlığı tarafından Şebinkarahisar’da uzman hekim ve tıbbı cihaz eksikliğine ilişkin Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş’in TBMM’’e gönderilen yazılı sorularının cevapları bulunmaktadır

Ayrıca Ulaştırma ve altyapı Bakanlığına Yetersiz olan ulaşım sorunlarının giderilmesi için Giresun ve Ordu genelinde yeni bir Karayolları Bölge müdürlüğü teşkilatı kurulması talebi ile ilgili yazılı soru önergesi ve cevabı bulunmaktadır

***

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLWı DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

GİRESUN MİLLETVEKİLİ  SAYIN ELVAN IŞIK GEZMİŞ'İNYAZILI SORU ÖNERGESİ SORULAR:

Ülkenin maden kaynaklarının değerlendirilmesi işlenmesi değil "ÇED Gerekli Değildir" kararları ile her türlü kontrolden uzak tutulan, AKP'nin imtiyazlı şirketleri tarafından yapılan talana, buradaki maden atıkları yetmezmiş gibi diğer illerden maden atıkları taşınarak, Şebinkarahisar'ın tarım alanlarının, su kaynaklarının, vadilerinin çöp deposu olarak kullanılmasına aftık izin verilmemesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak;

Deprem bölgesinde kurulacak yeni tesiste yılda 600 bin metreküp atık depolanacağı ifade edilmektedir. Faaliyetini durdurup rekor para cezası uyguladığınız şirketin yeni atık deposu ve kapasiteyi artırarak yürüteceği faaliyete ÇED Raporu verilirken iki yıl önce yaşanan çevre felaketi dikkate alınmış mıdır?

Kurşun, çinko, bakır, gümüş ve altın cevherlerini işleyip yurtdışına ihraç eden şirketin 12 milyon lira cezaya itirazı olmamıştı. Yeni ÇED Olumlu Raporu ile şirket ödüllendirilip kaybı giderilmeye mi çalışılmaktadır? Şirket 12 Milyon TL cezayı ödemiş midir?

Şirketin bugüne kadar devlete olan ne kadar borcu silinmiştir? Kamu bankalarından ne kadar kredi kullanmış ne kadarını geri ödememiştir?

2021 atık havuzu patlaması sonrası bölgeden alınan numunelerin sonuçları nedir? Numune sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmamasının sebebi nedir?

Formalite gereği yapılacak halkı bilgilendirme toplantısında vatandaşlarımızın görüşleri dikkate alınacak mıdır? Bölgeyi yeni bir tehlikeye atmamak için bu projenin acilen durdurulması için talimat vermeyi düşünüyor musunuz?

CEVAPLAR:

I- ÇED Raporları, konusunda uzman, kendi kurum ve kuruluşlarını mevzuatları açısından temsil eden yetkili kişiler tarafından incelenmektedir. Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesi Evcili ve Uğurca Köyleri civarında Nesko Maden Tic. San. AŞ. tarafından yapılması planlanan 57614 Ruhsat Numaralı Sahada Planlanan Zenginleştirme ve Maden Atığı Depolama Tesisi projesine ait ÇED raporunu değerlendirilmesi İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır. Söz konusu ÇED Raporu hem Bakanlığımız hem de komisyon üyeleri kurumlar tarafından mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir.

2,4- Giresun İli'nin Şebinkarahisar İlçesinde "çinko ve kurşun cevher zenginleştirme" faaliyeti gösteren Nesko Maden Tic. San. AŞ. işletmesine ait atık barajı şeddesinin bir bölümünün 18.11.2021 tarihinde çökmesi nedeniyle; Bakanlığımız denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilerek zaman kaybetmeden temizleme çalışmalarına başlanılmıştır. Söz konusu atık barajı ve dere yatağından alınan numuneler, analizleri yapılmak üzere TÜBİTAK-MAM Çevre Laboratuvarına gönderilmiştir. 03.12.2021 tarihinde raporlanan analiz sonuçlarına göre söz konusu atığın tehlikeli atık olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine; tesise tehlikeli bu atıklardan dolayı, Çevre Kanununda belirtilen en üst sınırdan idari para cezası uygulanmıştır. İş bu idari yaptırım kararı; Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 06/12/2021 tarihli ve 2379613 sayılı yazısı ile tesise, 24/01/2022 tarihli ve E-83181728-858-2777767 sayılı İl Müdürlüğü yazısı ile de gerekli tahsilatın yapılması için işletmenin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu kapsamda, para cezasının tahsilatına ilişkin gerekli iş ve işlemler ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

5- Söz konusu projeyle ilgili olarak, Halkı; yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlığımızca yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar ve proje sahibinin katılımı ile Bakanlığımız tarafından belirlenen 21.112023 tarihinde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı gerçekleştirilmiş olup, yöre halkının soruları dinlenip, faaliyet sahibi ve yetki verdiği firma tarafından sorular cevaplandırılmıştır.

*****

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Daire Başkanlığı

GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN ELVAN IŞIK GEZMİŞ'İN7/6626 VE 7/6627 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVABI

Karayolları Bölge Müdürlüklerinin sınırları belirlenirken; Bölge Müdürlüklerinin yol ağları, coğrafi durumu, iklim şartları, trafik yoğunluğu, yol eğimleri vb. dikkate alınmıştır. Bakım ve kar mücadelesi çalışmalarının hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için geçmiş tecrübelerden de faydalanılarak oluşturulan bölge sınırları mevcut durumu ile ideal durumdadır.

Karayolları 10. Bölge (Trabzon) ve 7. Bölge (Samsun) Bölge Müdürlükleri; teknik personel, ekip ve ekipman olarak yeteri kadar donanımlı olup rutin bakımonarım çalışmalarını 7/24 yürütmektedir.

Giresun Ayrım-Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri Ayrım-Eğribel, Pınarlar Yolu,

2023 Yılı Yatırım Programında yer almaktadır.

Bu güzergah üzerinde Giresun-Dereli-Şebinkarahisar (DOKAP) Yolu, (Giresun-Espiye) Ayrım-Dereli Devlet Yolu Toprak îşleri. Sanat Yapıları, Üstyapı îşleri. Köprü îşleri. Tünel İşleri ve Çeşitli İşler Yapılması İşi ile güzergahın 16. Bölge Sınırında Giresun Ayrımı-Dereli-Şebinkarahisar Suşehri Ayrım Yolu (Eğribel Tüneli ile Bağlantı Yolları Dahil) Yapım İşi ihalesi bulunmaktadır.

Ayrıca, Pınarlar Tüneli'nin (5.388 m) çift tüplü karayolu tüneli olarak onaylı projesi mevcuttur.

(Suşehri-Koyulhisar) Ayrımı-Şebinkarahisar Yolu 43 km uzunluğunda olup bugüne kadar 27 km'lik kesim sathi kaplamalı tek yol standardında tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Kalan 16 km'lik kesimde yapım çalışmaları iş programı doğrultusunda devam etmektedir

Şebinkarahisar-Akıncılar Yolu ise, Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında bulunmamaktadır.

*****

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ilgi       • 10.07.2023 tarihli ve E. 43452547-120.07-1245389 sayılı yazınız.

Giresun Milletvekili Sayın Elvan Işık GEZMİŞ tarafından verilen "Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde uzman hekim eksikliğine ilişkin” 7/1211 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Giresun ilinde hastalarımızın doktor yetersizliği sebebiyle başta komşu iller olmak üzere diğer şehirlere yöneldiğine yönelik çok sayıda şikayet almaktayız. Bu durumun hastalarımızın tedavi sürecini olumsuz etkilediği, geciktirdiği, bu sebeple maddi ve manevi olarak sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz.

Giresun şehir merkezine uzak birçok ilçemizde çeşidi branşlarda hekim eksikliği sorunu yıllardır kanayan bir yara olarak varlığını devam ettirmektedir. Bazı branşlarda görevlendirilen uzmanların geçici görevlendirmeyle hizmet yürüttüğü, uzun süre istikrarlı biçimde görev yapma imkânı bulamadığı görülmektedir. Doktor yetersizliği ve istikrarsızlığı, özellikle uzak ilçelerimizde düzenli sağlık hizmeti sunumunda en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nüfus yoğunluğu ve buna paralel olarak hasta yoğunluğunun yüksek olduğu Şebinkarahisar İlçemizde bu sorunun yaşandığı uzak ilçelerimizden biridir. Giresun şehir merkezine yüz kilometreden uzak mesafede yaklaşık 2,5 saatlik uzaklıkta olan ilçemizin Devlet Hastanesinde Göz ve Kulak Burun Boğaz (KBB) Branşlarında hekim bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak:

SORULAR:

SORU 1- Giresun Şebinkarahisar Devlet Hastanesi kaç yataklı olup hangi branşlarda sağlık hizmeti vermektedir?

SORU 2- Hastanede kaç doktor ve kaç sağlık personeli ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır? Doktor, hemşire, memur ve sağlık personeli ve teknik personel sayısı yeterli midir?

SORU 3- Hastanede hangi branşlarda doktor ihtiyacı bulunmaktadır?

SORU 4- Hastanenin en büyük eksikliklerinde biri olarak görülen, uzak İlçemiz Şebinkarahisarlı vatandaşlarımızın büyük mağduriyetine sebep olan Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Göz Branşlarına hekim atamasını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

SORU 5- Hastanenin Tıbbi Cihaz, Görüntüleme Cihazı ve diğer teknik eksikliklerinin giderilmesi ve tam kapasite ile hizmet vermesi konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?

CEVAPLAR•1 2 3 4 5.

Tıbbi cihaz ve donanım ihtiyacı olduğu takdirde gerek Bakanlığımızca merkezi alımlar ile gerekse de ödenek aktarmak suretiyle ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık tesislerinin sağlık personeli ihtiyacı, vatandaşlarımızın daha kısa zamanda istedikleri sağlık hizmetine ulaşmalarını temin etmek için, hem ilgili sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda, hem de kendi sağlık politikalarımızın gereği olarak sağlık tesislerimizdeki sağlık personeli sayısının artırılması konusunda planlama çalışmalarımız sürekli devam etmektedir.

Türkiye geneli tüm sağlık tesislerimizin sağlık personeli sayısı, sağlık hizmetinin sunumu açısından vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetine yol açmayacak şekilde planlanmakta olup, ayrıca olağanüstü hallerin oluşması durumunda da mevcut sağlık hizmeti, sağlık personeli görevlendirilmesi yöntemiyle de desteklenmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.

***

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

yazılı soru önergelerinin cevabı

Bakan Abdulkadir URALOGLU

Yetersiz olan ulaşım sorunlarının giderilmesi için Giresun ve Ordu genelinde yeni bir Karayolları Bölge müdürlüğü teşkilatı kurulması talebi

GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN ELVAN IŞIK GEZMİŞ'İN 7/6626 VE 7/6627 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVABI

Karayolları Bölge Müdürlüklerinin sınırları belirlenirken; Bölge

Müdürlüklerinin yol ağları, coğrafi durumu, iklim şartları, trafik yoğunluğu, yol

eğimleri vb. dikkate alınmıştır. Bakım ve kar mücadelesi çalışmalarının hızlı,

ekonomik ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için geçmiş tecrübelerden de

faydalanılarak oluşturulan bölge sınırları mevcut durumu ile ideal durumdadır.

Karayolları 10. Bölge (Trabzon) ve 7. Bölge (Samsun) Bölge Müdürlükleri;

teknik personel, ekip ve ekipman olarak yeteri kadar donanımlı olup rutin bakımonarım çalışmalarını 7/24 yürütmektedir.

 

 

 Etiketler : TBMM YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLARI

Kmk Bilişim
©2017 Sadi Toygar/Haber merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
KMK Altyapısıyla oluşturulmuştur.