Çiftçi kayıt sisteminde önemli değişiklik

Çiftçi kayıt sisteminde önemli değişiklik

Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre ÇKS yapılan değişiklik sayesinde çiftçiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

İşte ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişikliğin detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS’ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

 ÇKS’YE TAAHHÜTNAME İLE KAYIT

Taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek.

ÇKS kapsamında intikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

 Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek.

 Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan değişikliğe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "ÇKS'ye kayıtlar yapılırken; hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerinde yer alan 'asgari tarımsal büyüklük' şartı, Hazineden kiralanan alanlarda aranmayacaktır.

 Bakanlığımızca yeni uygulamaya konulan üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesinde ve tarımsal desteklemelerden çiftçilerimizin maksimum derecede yararlanabilmesinde üretim yapan tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının da sisteme dahil olması son derece önemlidir

. Bu çerçevede gerekli düzenlemeler Bakanlığımızca yapılmış olup, çiftçilerimizin son başvuru tarihine kadar ÇKS müracaatlarını e-Devlet kapısı veya il/ilçe müdürlüklerine giderek yapmaları önem arz etmektedir" denildi.

Ayrıca, 2023/2024 üretim yılı ÇKS başvurularının 1 Eylül 2023 tarihinde başladığı ve 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231118-21.htm

 Etiketler : Çiftçi kayıt sisteminde önemli değişiklik

Kmk Bilişim
©2017 Sadi Toygar/Haber merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
KMK Altyapısıyla oluşturulmuştur.