Osmanlı Devleti tarihinin önemli belgeleri sergileniyor

Osmanlı Devleti tarihinin önemli belgeleri sergileniyor

İstanbul Kâğıthane’de bulunan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne ait yeni Hizmet Binasında sergilenen Osmanlı tarihinin siyasi ve sosyal açıdan dönüm noktalarının belgelerini yakından inceleme fırsatı bularak, uzman tarihçilerden bilgi aldık.

KURTULUŞ SAVAŞININ BAŞLAMASINA NEDEN OLAN MONDROS ATEŞKEŞ ANLAŞMASI

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) belgeleri ile Londra’da imzalanan Balkan ülkeleri ile barış  anlaşmaları burada sergilenmektedir.

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Genel müdürlüğü Tarihçisi ve Arşiv uzmanı Erkan Kırın tarafından verilen bilgide;’’ ’’ Osmanlı Arşivi'nin geçmişten gelen adı, Hazine-i Evraktır. Arşiv Merkezi'nin girişinde planlanan müzeye bu isim verilerek, evrak hazinesi ile merkezi ziyaret eden herkesin tanışması ve arşiv hakkında genel bir bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. 2000 m2'lik bu müzede çağdaş müzecilik anlayışıyla dijital ekranlar, filmler, projeksiyonlar, dokunmatik bilgi ekranları ve grafik baskılarla desteklenmiş şekilde, evrakın en iyi şekilde sergilenmesi ve arka planının anlaşılması. Arşiv müzesinde tüm ziyaretçiler Osmanlı tarihinin siyasi ve sosyal açıdan dönüm noktalarının belgelerini yakından inceleme fırsatı bulabilirler. Buraya Dünyanın her tarafından tarihçi ve ziyaretçi gelmektedir.

Hazine-i Evrak ismini taşıyan bu arşivlerin Fatih Sultan Mehmed’in Bosna fermanı, İspanya ve Portekiz’den kovularak Osmanlı Devleti’ne sığınan Musevilerin kayıtları, Kanuni Sultan Süleyman’ın el yazısı, Revan Adaletnamesi, Sultan III. Murad’ın İngiltere’ye yardım için donanmanın gönderileceğini bildiren mektubu, Moldova’da (Boğdan) bulunan Hıristiyan din adamlarının ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri hakkında hüküm, Nakşidil Valide Sultan’ın mektubu, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Boğaz Köprüsü projesi, Mondros Mütarekesi, kağıt para örnekleri gibi birçok orijinal eser bu müzede sergilenmektedir, dedi.

 Etiketler : Osmanlı Devleti tarihinin önemli belgeleri sergileniyor

Kmk Bilişim
©2017 Sadi Toygar/Haber merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
KMK Altyapısıyla oluşturulmuştur.