ANADOLU TOPRAKLARINA GERİ DÖNME ZAMANI

ANADOLU TOPRAKLARINA GERİ DÖNME ZAMANI

Şebinkarahisar ve bölgesi halkı 90 yıldır Vilayetlik hakkının elinden alınmasından sonra İstanbul gibi büyük metropollere göç ederek topraklarını boşalttı

 Kelkit havzası olarak bir kere daha haklı olduğumuz ortaya çıkmış oldu.

Bölge olarak idari yapı ve kalkınmaya yönelik bir havza olarak acil olarak bir il merkezine ihtiyaç olduğu yine görüldü ve bir idari/yönetsel durum olduğu ortada olduğu da görüldü

Büyükşehirler tıka basa insan yoğunluğu ve bina yoğunluğu altında bir balon gibi şişti.

Ortaya deprem gibi felaketlerde çıkınca hasarda insan kaybı da büyük oluyor..

Deprem afeti sebebi acılar büyük, dolayısıyla akademik uzmanlar eşliğinde bölgemize yönelik çalışmalar başlamalı ve Büyük İstanbul depremi öncesi önlemler alınmalıdır.

TOPRAĞIN DAVETİ

TUİK verilerine göre Türkiye kentsel nüfus oranı 2022 yılında  nüfusun yüzde 93,2'si il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 6,8 olarak belirlendiği gözlenmektedir

Türkiye’deki 18.292 köy, nüfus açısından değerlendirildiğinde; köy başına ortalama nüfus 264 kişidir

Kolayca ifade edilecek olursak bu nüfus ile köy ve kırsal yaşama verilen desteklerden mahrum kalacakken kentsel yaşamın maliyetleri ile yüzleşmek zorunda kalacaklardır ve birde nüfus yoğunluğu sebebi ile Deprem tehlikesine de maruz kalınabilecektir

Kırsal ve kent nüfus arasındaki fark vatandaşlar açısından değil kamu otoritesi açısından da sıkıntılar doğurmaktadır

Kamu otoritesi açısından hem kırsal alanların tanımlanması hem de kırsal nüfusun yerinde

tutulmasına dönük politikalar kamusal hizmet sunumunda verimli ve etkili çözümler üretmek

açısından hayati önemdedir.

Devlet kırsal alanlardaki tarım arazilerinin kullanılması ve hayvancılık işlerinin de yürütülebilmesi ayrıca köyden kente göçü engellemek ve Deprem tehlikesi sebebi  “köye dönüş hibesi’’ projesinin faaliyete geçmesi gerekmektedir

YÖRE HALKI İLE SEMPOZYUM

 Kelkit havzasında idari yapı olarak 250-350 km genişliğinde bölgede bir Vilayet merkezi yok

  İstanbul ve diğer yerleşim yerlerinden bölgeye önemli ölçüde nüfus gelir. Böylece şehirler rahatlar . Şebinkarahisar’ın tekrar Vilayet olması ile hem Devlet hem yöre halkı kalkınma yönünde adımlar atarak boşalan Anadolu toprakları eski canlılığına kavuşur .Verimli topraklar sizleri davet ediyor. Bu topraklara dönmenin amacı çok daha geniş. Anadolu’nun su gibi toprağa da gereksinimi var. İnsana, tarım işçisine, köylüye çiftçiye kısaça sizlere gereksinimi var

Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinin önümüzdeki aylarda köy Dernekleri ,muhtarlar ve yöre halkı ile birlikte yapacağı Divan toplantısı,sempozyum,Çalıştay gibi etkinliklerde bu gündemin ele alınmasını öneriyorum’’

SADİ TOYGAREtiketler : BOŞALAN ANADOLU TOPRAKLARINA GERİ DÖNME ZAMANI

Kmk Bilişim
©2017 Sadi Toygar/Haber merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
KMK Altyapısıyla oluşturulmuştur.