Türkiye Yardım sevenler derneği Şebinkarahisar şubesi duyurusu

Türkiye Yardım sevenler derneği  Şebinkarahisar şubesi duyurusu

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ

ŞEBİNKARAHİSAR ŞUBESİ

 BAŞKANLIĞINDAN

                                                               İ L A N

         Derneğimizin 2018 yılı Genel Kurul toplantısı 03.02.2018 Cumartesi günü saat 13.30’da aşağıda belirtilen gündem esasları dâhilinde Azerbaycan Kültür Merkezinde bulunan dernek merkezinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantı 24.02.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte toplantı yapılacaktır.

Tüm Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica ederiz.08.01.2018

                                                                                           Ayla DEMİRER

                                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı

 

G Ü N D E M                :

1-    Açılış ve Yoklama

2-    Divan teşekkülü ve Saygı duruşu

3-    2016- 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, Bilanço ve gelir gider okunması

4-    Yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimi

5-    Dilek ve temenniler

6-    KapanışEtiketler : Türkiye Yardım sevenler derneği Şebinkarahisar şubesi Genel kurul duyurusu

Kmk Bilişim
©2017 Sadi Toygar/Haber merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
KMK Altyapısıyla oluşturulmuştur.